Tenset TGLP Mayhem

Tenset TGLP Mayhem

Double utility collection of 100 NFTs in collaboration with Tenset and Crypto Mayhem. Offers lifetime TGLP access, with no need to extend subscription each year or lock tokens, as well as a unique mech within Mayhem's game.
Thêm
BNB165,7789
Tổng khối lượng
BNB--
Giá sàn
BNB
1
Giá chào bán tốt nhất
97
Chủ sở hữu
0%
Đã niêm yết
97%
Chủ sở hữu duy nhất
10%
Phí bản quyền
100
Vật phẩm
icon_chain_link
0
Vật phẩm
Mục của tôi
Phân tích
Hoạt động
Bộ lọc
Theo thời gian thực
Giá niêm yết thấp nhất
TGLP Crypto Mayhem 'Slaughtmaker' #12 background
TGLP Crypto Mayhem 'Slaughtmaker' #12
TGLP Crypto Mayhem 'Slaughtmaker' #12

Chưa niêm yết

Giá mới nhất 8,9 BNB
TGLP Crypto Mayhem 'Zapper' #97 background
TGLP Crypto Mayhem 'Zapper' #97
TGLP Crypto Mayhem 'Zapper' #97

Chưa niêm yết

Giá mới nhất 13 BNB
TGLP Crypto Mayhem 'Zapper' #98 background
TGLP Crypto Mayhem 'Zapper' #98
TGLP Crypto Mayhem 'Zapper' #98

Chưa niêm yết

Giá mới nhất 11 BNB
TGLP Crypto Mayhem 'Zapper' #87 background
TGLP Crypto Mayhem 'Zapper' #87
TGLP Crypto Mayhem 'Zapper' #87

Chưa niêm yết

Giá mới nhất 10,99 BNB
TGLP Crypto Mayhem 'Slaughtmaker' #6 background
TGLP Crypto Mayhem 'Slaughtmaker' #6
TGLP Crypto Mayhem 'Slaughtmaker' #6

Chưa niêm yết

Giá mới nhất 10 BNB
TGLP Crypto Mayhem 'Juggernaut' #41 background
TGLP Crypto Mayhem 'Juggernaut' #41
TGLP Crypto Mayhem 'Juggernaut' #41

Chưa niêm yết

Giá mới nhất 9,5 BNB
TGLP Crypto Mayhem 'Juggernaut' #36 background
TGLP Crypto Mayhem 'Juggernaut' #36
TGLP Crypto Mayhem 'Juggernaut' #36

Chưa niêm yết

Giá mới nhất 9,9 BNB
TGLP Crypto Mayhem 'Vlad' #52 background
TGLP Crypto Mayhem 'Vlad' #52
TGLP Crypto Mayhem 'Vlad' #52

Chưa niêm yết

Giá mới nhất 8,01 WBNB
TGLP Crypto Mayhem 'Zapper' #85 background
TGLP Crypto Mayhem 'Zapper' #85
TGLP Crypto Mayhem 'Zapper' #85

Chưa niêm yết

Giá mới nhất 14,9 BNB
TGLP Crypto Mayhem 'Juggernaut' #33 background
TGLP Crypto Mayhem 'Juggernaut' #33
TGLP Crypto Mayhem 'Juggernaut' #33

Chưa niêm yết

Giá mới nhất 14 BNB
TGLP Crypto Mayhem 'Slaughtmaker' #18 background
TGLP Crypto Mayhem 'Slaughtmaker' #18
TGLP Crypto Mayhem 'Slaughtmaker' #18

Chưa niêm yết

Giá mới nhất 13,3 BNB
TGLP Crypto Mayhem 'Juggernaut' #37 background
TGLP Crypto Mayhem 'Juggernaut' #37
TGLP Crypto Mayhem 'Juggernaut' #37

Chưa niêm yết

Giá chào bán tốt nhất 1 WBNB
TGLP Crypto Mayhem 'Slaughtmaker' #24 background
TGLP Crypto Mayhem 'Slaughtmaker' #24
TGLP Crypto Mayhem 'Slaughtmaker' #24

Chưa niêm yết

Giá chào bán tốt nhất 1 WBNB
TGLP Crypto Mayhem 'Zapper' #82 background
TGLP Crypto Mayhem 'Zapper' #82
TGLP Crypto Mayhem 'Zapper' #82

Chưa niêm yết

Giá chào bán tốt nhất 1 WBNB
TGLP Crypto Mayhem 'Zapper' #100 background
TGLP Crypto Mayhem 'Zapper' #100
TGLP Crypto Mayhem 'Zapper' #100

Chưa niêm yết

Giá chào bán tốt nhất 1 WBNB
TGLP Crypto Mayhem 'Zapper' #90 background
TGLP Crypto Mayhem 'Zapper' #90
TGLP Crypto Mayhem 'Zapper' #90

Chưa niêm yết

Giá chào bán tốt nhất 1 WBNB
TGLP Crypto Mayhem 'Slaughtmaker' #9 background
TGLP Crypto Mayhem 'Slaughtmaker' #9
TGLP Crypto Mayhem 'Slaughtmaker' #9

Chưa niêm yết

Giá chào bán tốt nhất 1 WBNB
TGLP Crypto Mayhem 'Juggernaut' #43 background
TGLP Crypto Mayhem 'Juggernaut' #43
TGLP Crypto Mayhem 'Juggernaut' #43

Chưa niêm yết

Giá chào bán tốt nhất 1 WBNB
Câu hỏi thường gặp
Làm sao để mua NFT từ bộ sưu tập này?
Bạn có thể mua hàng thẳng trên Thị trường OKX, nơi hợp nhất các lệnh về NFT từ những nền tảng như OpenSea, Blur, MagicEden, v.v.
Hoạt động gần đây của bộ sưu tập này là gì?
Không có giao dịch nào diễn ra đối với Tenset TGLP Mayhem trong vòng 24 giờ qua. Không có lệnh niêm yết đang hoạt động nào cho bộ sưu tập này.
Có bao nhiêu ví chứa NFT từ bộ sưu tập này?
Tenset TGLP Mayhem có tổng cộng 100 NFT và những NFT này được giữ trong 97 ví khác nhau.
Cần bao nhiêu tiền để mua hàng?
Vì không có lệnh niêm yết đang hoạt động nào cho bộ sưu tập này nên không thể mua hàng trực tiếp. Tuy nhiên, bạn có thể đưa ra đề nghị về NFT mà bạn quan tâm.