NinJa - X6ooOqEFrU background
NinJa - X6ooOqEFrU

NinJa - X6ooOqEFrU

Vật phẩm 
5,8K
·
Đã tạo Jun 2022
·
Phí bản quyền 0%
There are 35 models to choose from. Initial NFT Supply: 100,000 Ninja NFT blind boxes Blind boxes will include 35 kinds of Ninja NFTs with rarity ranging from 1 to 3. There are 3,750 Ninja NFTs of rarity 7, 500 Ninja NFTs of rarity 2, and 1,250 Ninja NFTs of rarity 3.
icon_chain_link
0
collection_info_currenyUrl3,67
Tổng khối lượng
collection_info_currenyUrl--
Giá sàn
collection_info_currenyUrl--
Giá chào tốt nhất
640
Chủ sở hữu
0%
Đã niêm yết
11%
Chủ sở hữu duy nhất