Galxe OAT (BNB)

Galxe OAT (BNB)

Galxe OAT (On-chain Achievement Token) is a digital badge standard on Polygon and BNB Chain to record your on-chain and off-chain life experiences.
Thêm
BNB503,8494
Tổng khối lượng
BNB
0,00001739
Giá sàn
BNB
0,00000173
Giá chào bán tốt nhất
1,39M
Chủ sở hữu
0,07%
Đã niêm yết
12,65%
Chủ sở hữu duy nhất
0%
Phí bản quyền
11,04M
Vật phẩm
icon_chain_link
0
Vật phẩm
Mục của tôi
Phân tích
Hoạt động
Bộ lọc
Theo thời gian thực
Giá niêm yết thấp nhất
$CZOL Airdrop #9718393 background
$CZOL Airdrop #9718393
$CZOL Airdrop #9718393
56

0,01

Giá chào bán tốt nhất 0,001 BUSD
Bitget Wallet Becomes the First Project to Deploy on Morph Testnet! #9893469 background
Bitget Wallet Becomes the First Project to Deploy on Morph Testnet! #9893469
Bitget Wallet Becomes the First Project to Deploy on Morph Testnet! #9893469
56

0,01

Giá chào bán tốt nhất 0,001 BUSD
Supercharging Returns with Leveraged Farming #10540235 background
Supercharging Returns with Leveraged Farming #10540235
Supercharging Returns with Leveraged Farming #10540235
56

0,01

Giá chào bán tốt nhất 0,001 BUSD
Navigating Liquidations in BIM Money #10540251 background
Navigating Liquidations in BIM Money #10540251
Navigating Liquidations in BIM Money #10540251
56

0,01

Giá chào bán tốt nhất 0,001 BUSD
Discord Glider #10870403 background
Discord Glider #10870403
Discord Glider #10870403
56

0,01

Giá chào bán tốt nhất 0,001 BUSD
Discord Glider #10884138 background
Discord Glider #10884138
Discord Glider #10884138
56

0,01

Giá chào bán tốt nhất 0,001 BUSD
Voyager II: Quest for Pirate Island 🏴‍☠️ #10901039 background
Voyager II: Quest for Pirate Island 🏴‍☠️ #10901039
Voyager II: Quest for Pirate Island 🏴‍☠️ #10901039
56

0,01

Giá chào bán tốt nhất 0,001 BUSD
100,000+ BUSD worth of prize pool from Yuliverse B #3595018 background
100,000+ BUSD worth of prize pool from Yuliverse B #3595018
100,000+ BUSD worth of prize pool from Yuliverse B #3595018
56

0,00002

Giá chào bán tốt nhất 0,001 BUSD
Dappalien Gourmand OAT #3287962 background
Dappalien Gourmand OAT #3287962
Dappalien Gourmand OAT #3287962
56

0,00003

Giá chào bán tốt nhất 0,001 BUSD
Happy Valentines Day from Trust Wallet ? |  عيد حب #4422818 background
Happy Valentines Day from Trust Wallet ? |  عيد حب #4422818
Happy Valentines Day from Trust Wallet ? | عيد حب #4422818
56

0,00003

Giá chào bán tốt nhất 0,001 BUSD
? Drawshop Kingdom Reverse BETA Launch #5845969 background
? Drawshop Kingdom Reverse BETA Launch #5845969
? Drawshop Kingdom Reverse BETA Launch #5845969
56

0,00003

Giá chào bán tốt nhất 0,001 BUSD
? Drawshop Kingdom Reverse BETA Launch #5845970 background
? Drawshop Kingdom Reverse BETA Launch #5845970
? Drawshop Kingdom Reverse BETA Launch #5845970
56

0,00003

Giá chào bán tốt nhất 0,001 BUSD
? Drawshop Kingdom Reverse BETA Launch #5845975 background
? Drawshop Kingdom Reverse BETA Launch #5845975
? Drawshop Kingdom Reverse BETA Launch #5845975
56

0,00003

Giá chào bán tốt nhất 0,001 BUSD
? Drawshop Kingdom Reverse BETA Launch #5845976 background
? Drawshop Kingdom Reverse BETA Launch #5845976
? Drawshop Kingdom Reverse BETA Launch #5845976
56

0,00003

Giá chào bán tốt nhất 0,001 BUSD
? Drawshop Kingdom Reverse BETA Launch #5845978 background
? Drawshop Kingdom Reverse BETA Launch #5845978
? Drawshop Kingdom Reverse BETA Launch #5845978
56

0,00003

Giá chào bán tốt nhất 0,001 BUSD
? Drawshop Kingdom Reverse BETA Launch #5845979 background
? Drawshop Kingdom Reverse BETA Launch #5845979
? Drawshop Kingdom Reverse BETA Launch #5845979
56

0,00003

Giá chào bán tốt nhất 0,001 BUSD
? Drawshop Kingdom Reverse BETA Launch #5845985 background
? Drawshop Kingdom Reverse BETA Launch #5845985
? Drawshop Kingdom Reverse BETA Launch #5845985
56

0,00003

Giá chào bán tốt nhất 0,001 BUSD
? Drawshop Kingdom Reverse BETA Launch #5845989 background
? Drawshop Kingdom Reverse BETA Launch #5845989
? Drawshop Kingdom Reverse BETA Launch #5845989
56

0,00003

Giá chào bán tốt nhất 0,001 BUSD
Câu hỏi thường gặp
Làm sao để mua NFT từ bộ sưu tập này?
Bạn có thể mua hàng thẳng trên Thị trường OKX, nơi hợp nhất các lệnh về NFT từ những nền tảng như OpenSea, Blur, MagicEden, v.v.
Hoạt động gần đây của bộ sưu tập này là gì?
Trong 24 giờ qua, Galxe OAT (BNB) đã hoàn thành 2 giao dịch với tổng khối lượng là 0. Giá sàn là 0,00001739 BNB và đã có thay đổi +85,99% về giá sàn trong 24 giờ qua. Hiện có 8.355 lệnh niêm yết.
Có bao nhiêu ví chứa NFT từ bộ sưu tập này?
Galxe OAT (BNB) có tổng cộng 11.046.404 NFT và những NFT này được giữ trong 1.397.830 ví khác nhau.
Cần bao nhiêu tiền để mua hàng?
Giá sàn cho dự án này là 0,00001739 BNB và không có giao dịch nào trong 24 giờ qua. Do đó, bạn phải có ít nhất 0,00001739 BNB trong ví để hoàn tất giao dịch mua.