Bored ape #1997

Lịch sử giá
Giá trung bình:0
Chi tiết
Chuỗi
Ethereum
ID token
80421760516689001371576644907625
Tiêu chuẩn về token
721
Bored ape #1997