Neji #4668

Inherited esoteric Ninjutsu of Hyuga Clan, he graduated from the academy as the number 1 best student.

Lịch sử giá
Giá trung bình:0
Chi tiết
Chuỗi
BNB Chain
ID token
4668
Tiêu chuẩn về token
721
Neji #4668