AINN

AINN
BRC-20

Xem thêm chi tiết
Đã đúc: 21.000.000
Lượng cung: 21.000.000
nft_ordinals569,813
Tổng khối lượng
nft_ordinals0
Khối lượng giao dịch 24h
nft_ordinals77,5428
Vốn hóa thị trường
370 sats
Giá sàn
7.790
Doanh số
21.064
Người nắm giữ
Thị trường
Phân tích
Hoạt động
Danh sách của tôi
Giá: thấp đến cao
#71832596
ordinals-price
150
 AINN
370sats/AINN
$0,24
0,000555 BTC
$37,31
#72766134
ordinals-price
5.311,227302
 AINN
370sats/AINN
$0,24
0,01965 BTC
$1.321,31
#72585616
ordinals-price
239
 AINN
372sats/AINN
$0,25
0,000889 BTC
$59,77
#72585620
ordinals-price
239
 AINN
372sats/AINN
$0,25
0,000889 BTC
$59,77
#72585624
ordinals-price
300
 AINN
373sats/AINN
$0,25
0,001119 BTC
$75,23
#72585612
ordinals-price
317
 AINN
374sats/AINN
$0,25
0,001185 BTC
$79,71
#70520274
ordinals-price
1.000
 AINN
375sats/AINN
$0,25
0,00375 BTC
$252,13
#72459109
ordinals-price
250
 AINN
375sats/AINN
$0,25
0,0009375 BTC
$63,03
#72459117
ordinals-price
210
 AINN
375sats/AINN
$0,25
0,0007875 BTC
$52,94
#72466158
ordinals-price
250
 AINN
375sats/AINN
$0,25
0,0009375 BTC
$63,03
#70497114
ordinals-price
400
 AINN
376sats/AINN
$0,25
0,001504 BTC
$101,12
#70656427
ordinals-price
250
 AINN
376sats/AINN
$0,25
0,00094 BTC
$63,2
#72459103
ordinals-price
239
 AINN
376sats/AINN
$0,25
0,0008986 BTC
$60,42
#72459120
ordinals-price
250
 AINN
376sats/AINN
$0,25
0,00094 BTC
$63,2
#71293998
ordinals-price
229
 AINN
377sats/AINN
$0,25
0,0008633 BTC
$58,04
#72591633
ordinals-price
25
 AINN
400sats/AINN
$0,26
0,0001 BTC
$6,72
#72591640
ordinals-price
25
 AINN
400sats/AINN
$0,26
0,0001 BTC
$6,72
#72475842
ordinals-price
337
 AINN
410sats/AINN
$0,27
0,001381 BTC
$92,9
#62527320
ordinals-price
2.000
 AINN
500sats/AINN
$0,33
0,01 BTC
$672,37
#66765955
ordinals-price
200
 AINN
500sats/AINN
$0,33
0,001 BTC
$67,23
#70974517
ordinals-price
6.666
 AINN
520sats/AINN
$0,34
0,03466 BTC
$2.330,65
#71422482
ordinals-price
3.000
 AINN
520sats/AINN
$0,34
0,0156 BTC
$1.048,9
#71721648
ordinals-price
2.150
 AINN
520sats/AINN
$0,34
0,01118 BTC
$751,71
#71719896
ordinals-price
236
 AINN
569sats/AINN
$0,38
0,001342 BTC
$90,28