1On8

1On8
BRC-20

Xem thêm chi tiết
Đã đúc: 8.888.888
Lượng cung: 8.888.888
nft_ordinals4,288
Tổng khối lượng
nft_ordinals0
Khối lượng giao dịch 24h
--
Vốn hóa thị trường
474 sats
Giá sàn
625
Doanh số
1.299
Người nắm giữ
Thị trường
Phân tích
Hoạt động
Danh sách của tôi
Giá: thấp đến cao
#72656729
ordinals-price
4.500
 1On8
474sats/1On8
$0,31
0,02133 BTC
$1.434,76
#72656884
ordinals-price
1.666
 1On8
474sats/1On8
$0,31
0,007896 BTC
$531,18
#70064536
ordinals-price
5.920
 1On8
475sats/1On8
$0,31
0,02812 BTC
$1.891,49
#72656731
ordinals-price
4.500
 1On8
475sats/1On8
$0,31
0,02137 BTC
$1.437,79
#72656952
ordinals-price
1.666
 1On8
475sats/1On8
$0,31
0,007913 BTC
$532,3
#71192643
ordinals-price
132
 1On8
497sats/1On8
$0,33
0,000656 BTC
$44,12
#64927209
ordinals-price
350
 1On8
498sats/1On8
$0,33
0,001743 BTC
$117,24
#64927210
ordinals-price
200
 1On8
498sats/1On8
$0,33
0,000996 BTC
$66,99
#64927472
ordinals-price
200
 1On8
498sats/1On8
$0,33
0,000996 BTC
$66,99
#67878482
ordinals-price
300
 1On8
498sats/1On8
$0,33
0,001494 BTC
$100,49
#64780769
ordinals-price
99,99
 1On8
500sats/1On8
$0,33
0,0004999 BTC
$33,62
#71171226
ordinals-price
400
 1On8
600sats/1On8
$0,4
0,0024 BTC
$161,43
#64780381
ordinals-price
3.600
 1On8
650sats/1On8
$0,43
0,0234 BTC
$1.574
#64836611
ordinals-price
57
 1On8
700sats/1On8
$0,47
0,000399 BTC
$26,83
#70857432
ordinals-price
1.153
 1On8
720sats/1On8
$0,48
0,008301 BTC
$558,4
#68294543
ordinals-price
264
 1On8
750sats/1On8
$0,5
0,00198 BTC
$133,18
#64778916
ordinals-price
4.000
 1On8
780sats/1On8
$0,52
0,0312 BTC
$2.098,67
#64671327
ordinals-price
250
 1On8
828sats/1On8
$0,55
0,00207 BTC
$139,23
#64778857
ordinals-price
3.500
 1On8
999sats/1On8
$0,67
0,03496 BTC
$2.351,92
#64426667
ordinals-price
3.508
 1On8
1.200sats/1On8
$0,8
0,04209 BTC
$2.831,59
#67049724
ordinals-price
1.100
 1On8
1.329sats/1On8
$0,89
0,01461 BTC
$983,34
#64748737
ordinals-price
131
 1On8
1.399sats/1On8
$0,94
0,001832 BTC
$123,27
#64996811
ordinals-price
35
 1On8
1.400sats/1On8
$0,94
0,00049 BTC
$32,95
#65602455
ordinals-price
240
 1On8
1.500sats/1On8
$1
0,0036 BTC
$242,15