--

--
24 giờ7 ngày30 ngày
X Routing: flagship DEX aggregation algorithm
OKX DEX tối ưu hóa đầu ra của bạn bằng cách tìm ra Nhà cung cấp thanh khoản (LP) và lộ trình tốt nhất giúp giảm thiểu trượt giá và phí mạng, được thực hiện bằng thuật toán phân tách định tuyến được phát triển độc lập. Tìm hiểu thêm