sats

sats

Hoạt động
ID: b37cf6a1ee#47
Phần thưởng đã khai thác:3,95M b20s
Kết thúc sau: 460 ngày 19 giờ 21 phút
Thông tin
Earn
b20s
b20s
Loại
Bể
Địa chỉ triển khai
Thời gian triển khai
19:58 19/07/2023
Dữ liệu
Người nạp
41
Lượt nhận
13
Số tiền phân phối
10,5M
TVL
$75,87K
Giới thiệu về token
Token
sats
sats
Giá
<$0,01
Vốn hóa thị trường
$876,45M
Địa chỉ triển khai
bc1prt...ulcn
Phần thưởng
b20s
b20s
Giá
--
Vốn hóa thị trường
--
Địa chỉ triển khai
bc1pac...zswk
Câu hỏi thường gặp
Tại sao tôi không thấy được token đã nhận?

Do cấu hình quy tắc Ví OKX Web3, bạn không thể xem được token mình đã nhận. Thay vào đó, bạn có thể cấu hình Ví theo cách thủ công qua "Ví ⇾ Tiền mã hóa ⇾ Quản lý tiền mã hóa ⇾ Chọn mạng BTC, rồi thêm ID".

Đầu tư
Tất toán
$0