ordi

ordi

Đã kết thúc
ID: 6e8d797bd1#3f
Phần thưởng đã khai thác:40,68M hvac
Thông tin
Earn
hvac
hvac
Loại
Bể
Địa chỉ triển khai
Thời gian triển khai
19:47 19/07/2023
Dữ liệu
Người nạp
423
Lượt nhận
233
Số tiền phân phối
100M
TVL
$1,37M
Giới thiệu về token
Token
ordi
ordi
Giá
$47,28
Vốn hóa thị trường
$993,15M
Địa chỉ triển khai
bc1pxa...gy06
Phần thưởng
hvac
hvac
Giá
$0,0044
Vốn hóa thị trường
$29.545,4
Địa chỉ triển khai
bc1phx...ngrg
Câu hỏi thường gặp
Tại sao tôi không thấy được token đã nhận?

Do cấu hình quy tắc Ví OKX Web3, bạn không thể xem được token mình đã nhận. Thay vào đó, bạn có thể cấu hình Ví theo cách thủ công qua "Ví ⇾ Tiền mã hóa ⇾ Quản lý tiền mã hóa ⇾ Chọn mạng BTC, rồi thêm ID".

Tất toán
$0