meme

meme

Đã kết thúc
ID: 3872fad03f#6d
Phần thưởng đã khai thác:21M DeusX
Thông tin
Earn
DeusX
DeusX
Loại
Bể
Địa chỉ triển khai
Thời gian triển khai
13:59 23/07/2023
Dữ liệu
Người nạp
14
Lượt nhận
1
Số tiền phân phối
21M
TVL
$53,48K
Giới thiệu về token
Token
meme
meme
Giá
$54,92
Vốn hóa thị trường
$5,49M
Địa chỉ triển khai
bc1pxw...d28p
Phần thưởng
DeusX
DeusX
Giá
--
Vốn hóa thị trường
--
Địa chỉ triển khai
bc1pe3...2as5
Câu hỏi thường gặp
Tại sao tôi không thấy được token đã nhận?

Do cấu hình quy tắc Ví OKX Web3, bạn không thể xem được token mình đã nhận. Thay vào đó, bạn có thể cấu hình Ví theo cách thủ công qua "Ví ⇾ Tiền mã hóa ⇾ Quản lý tiền mã hóa ⇾ Chọn mạng BTC, rồi thêm ID".

Tất toán
$0