moon

moon

Hoạt động
ID: 2c8dc3b2aa#c7
Phần thưởng đã khai thác:39,19M Mars
Kết thúc sau: 428 ngày 17 giờ 42 phút
Thông tin
Earn
Mars
Mars
Loại
Bể
Địa chỉ triển khai
Thời gian triển khai
11:12 22/07/2023
Dữ liệu
Người nạp
118
Lượt nhận
27
Số tiền phân phối
100M
TVL
$247,69K
Giới thiệu về token
Token
moon
moon
Giá
$0,02
Vốn hóa thị trường
$2,14M
Địa chỉ triển khai
bc1pyf...js3w
Phần thưởng
Mars
Mars
Giá
--
Vốn hóa thị trường
--
Địa chỉ triển khai
bc1pe3...2as5
Câu hỏi thường gặp
Tại sao tôi không thấy được token đã nhận?

Do cấu hình quy tắc Ví OKX Web3, bạn không thể xem được token mình đã nhận. Thay vào đó, bạn có thể cấu hình Ví theo cách thủ công qua "Ví ⇾ Tiền mã hóa ⇾ Quản lý tiền mã hóa ⇾ Chọn mạng BTC, rồi thêm ID".

Đầu tư
Tất toán
$0