sats

sats

Hoạt động
ID: 1ef1244341#0e
Phần thưởng đã khai thác:1,76M COBO
Kết thúc sau: 196 ngày 17 giờ 24 phút
1,31%
APR
1 tuần
1 tháng
3 tháng
1 năm
Thông tin
Earn
COBO
COBO
Loại
Bể
Địa chỉ triển khai
Thời gian triển khai
23:22 21/07/2023
Dữ liệu
Người nạp
890
Lượt nhận
228
Số tiền phân phối
3M
TVL
$833,91K
Giới thiệu về token
Token
sats
sats
Giá
<$0,01
Vốn hóa thị trường
$876,45M
Địa chỉ triển khai
bc1prt...ulcn
Phần thưởng
COBO
COBO
Giá
--
Vốn hóa thị trường
--
Địa chỉ triển khai
bc1pc5...8g3j
Câu hỏi thường gặp
Tại sao tôi không thấy được token đã nhận?

Do cấu hình quy tắc Ví OKX Web3, bạn không thể xem được token mình đã nhận. Thay vào đó, bạn có thể cấu hình Ví theo cách thủ công qua "Ví ⇾ Tiền mã hóa ⇾ Quản lý tiền mã hóa ⇾ Chọn mạng BTC, rồi thêm ID".

Đầu tư
Tất toán
$0