ordi

ordi

Hoạt động
ID: 1ef1244341#3f
Phần thưởng đã khai thác:2,15M COBO
Kết thúc sau: 238 ngày 19 giờ 41 phút
5,14%
APR
1 tuần
1 tháng
3 tháng
1 năm
Thông tin
Earn
COBO
COBO
Loại
Bể
Địa chỉ triển khai
Thời gian triển khai
23:06 21/07/2023
Dữ liệu
Người nạp
135
Lượt nhận
52
Số tiền phân phối
4M
TVL
$624,67K
Giới thiệu về token
Token
ordi
ordi
Giá
$73,26
Vốn hóa thị trường
$1,53B
Địa chỉ triển khai
bc1pxa...gy06
Phần thưởng
COBO
COBO
Giá
--
Vốn hóa thị trường
--
Địa chỉ triển khai
bc1pc5...8g3j
Câu hỏi thường gặp
Tại sao tôi không thấy được token đã nhận?

Do cấu hình quy tắc Ví OKX Web3, bạn không thể xem được token mình đã nhận. Thay vào đó, bạn có thể cấu hình Ví theo cách thủ công qua "Ví ⇾ Tiền mã hóa ⇾ Quản lý tiền mã hóa ⇾ Chọn mạng BTC, rồi thêm ID".

Đầu tư
Tất toán
$0