Staking BRC-20
betaIcon

Tham gia bể BRC-20 để kiếm được nhiều hơn.
Xem hướng dẫnTriển khai
Staking BRC-20
Tất cả bể
Tiền mã hóaPhần thưởngAPY
Người nạp
TVL
Thời gian triển khai
Trạng thái
ordi

ordiID: 1ef1244341#3f

COBO

COBO

5,14%
126
$1,34M
23:06 21/07/2023
Hoạt động
ordi

ordiID: 6e8d797bd1#3f

hvac

hvac

--
400
$1,12M
19:47 19/07/2023
Hoạt động
sats

satsID: 1ef1244341#0e

COBO

COBO

1,31%
810
$996,92K
23:22 21/07/2023
Hoạt động
slor

slorID: bc21fc02b9#5f

slorer

slorer

--
44
$846,33K
17:35 12/01/2024
Hoạt động
sats

satsID: 3b108ec020#28

bmpi

bmpi

--
114
$614,44K
10:29 17/07/2023
Hoạt động
rats

ratsID: a821568628#20

rats

rats

--
146
$235,23K
05:33 06/11/2023
Hoạt động
moon

moonID: 2c8dc3b2aa#c7

Mars

Mars

--
115
$186,67K
11:12 22/07/2023
Hoạt động
sats

satsID: b37cf6a1ee#47

b20s

b20s

--
38
$89,18K
19:58 19/07/2023
Hoạt động
bili

biliID: 1ef1244341#c9

COBO

COBO

22,46%
388
$68,39K
23:22 21/07/2023
Hoạt động
OXBT

OXBTID: 1ef1244341#ee

COBO

COBO

--
60
$62,16K
02:47 22/07/2023
Hoạt động