Tín hiệu giao dịch
Tín hiệu giao dịch
[TB365] TB365 Ultra 10.000 (2)
Chia sẻ lợi nhuận 40%
1
Mô tả về tín hiệu
BTC/USDT, ETH/USDT | 30x | 10.000 USDT
Tổng quan
PNL của người đăng ký (USDT)
+0,00
AUM (USDT)0,00
Tỷ lệ thắng của người đăng ký--
Số lần đã kích hoạt trong 7 ngày qua28
Hiệu suất
30 ngày
Dữ liệu lịch sử APY 30 ngày
+4,24%
Cặp giao dịch được hỗ trợ
btc logo
eth logo
Cặp giao dịchDữ liệu lịch sử APYMức sụt giảm tối đa trong 7 ngày
bch logo
Hợp đồng vĩnh cửu BCHUSDT
+4,24%
0,00%
Chi tiết kích hoạt tín hiệu
Việc hiển thị sẽ bị hoãn lại trong 24 giờ
Cặp giao dịch / Thời gianKiểu vào lệnhSố lượng trên mỗi lệnhHành động
Hợp đồng vĩnh cửu BTCUSDT
19:00:00 11/07/2024
Hợp đồng
2
Thoát lệnh short
Hợp đồng vĩnh cửu BTCUSDT
13:30:00 09/07/2024
Hợp đồng
2
Thoát lệnh short
Hợp đồng vĩnh cửu BTCUSDT
13:41:51 09/07/2024
Hợp đồng
2
Thoát lệnh short
Hợp đồng vĩnh cửu BTCUSDT
22:00:00 08/07/2024
Hợp đồng
2
Vào lệnh short
Hợp đồng vĩnh cửu ETHUSDT
15:30:00 08/07/2024
Hợp đồng
2
Thoát lệnh short
Hợp đồng vĩnh cửu ETHUSDT
11:30:00 08/07/2024
Hợp đồng
2
Vào lệnh short
Hợp đồng vĩnh cửu BTCUSDT
09:00:00 08/07/2024
Hợp đồng
5
Thoát lệnh short
Hợp đồng vĩnh cửu ETHUSDT
09:00:00 08/07/2024
Hợp đồng
5
Thoát lệnh short
Hợp đồng vĩnh cửu ETHUSDT
08:30:00 08/07/2024
Hợp đồng
5
Vào lệnh short
Hợp đồng vĩnh cửu BTCUSDT
05:30:00 08/07/2024
Hợp đồng
2
Thoát lệnh short
Bot tín hiệu là gì?
Bot tín hiệu là gì?
Bot tín hiệu là phương pháp giao dịch được thực hiện bằng dữ liệu thị trường và chỉ báo kỹ thuật. Bot này giao dịch tự động dựa trên một số tín hiệu đặt trước, bao gồm chỉ báo kỹ thuật, biến động giá, chỉ số thị trường hoặc kết hợp tất cả các yếu tố đó.