Ký quỹ bằng USDTKý quỹ bằng USDCKý quỹ bằng coin
Tất cả
Top
Football
Meme
GameFi
Blockchain
Layer 2
Storage
DeFi
NFT
Hợp đồngGiá mới nhấtThay đổiThấp nhất 24hCao nhất 24hHợp đồng mởKhối lượng giao dịch trong 24hKhối lượng 24hThao tác
BTCUSDTVĩnh cửu
₮16.722,8$16.706,75
+0,10%
+0,10%
₮16.560,2$16.544,31
₮16.824,9$16.808,75
26.949,56 BTC
31.088,39 BTC
$519,89M
ETHUSDTVĩnh cửu
₮1.220,18$1.219,01
+0,19%
+0,19%
₮1.195,00$1.193,86
₮1.234,30$1.233,12
380.673,5 ETH
1,26M ETH
$1,54B
LTCUSDTVĩnh cửu
₮64,15$64,09
+0,31%
+0,31%
₮61,30$61,25
₮64,90$64,84
666.610 LTC
2,28M LTC
$145,83M
DOTUSDTVĩnh cửu
₮5,619$5,62
+0,32%
+0,32%
₮5,529$5,53
₮5,658$5,66
2,79M DOT
2,76M DOT
$15,51M
DOGEUSDTVĩnh cửu
₮0,08449$0,08440889
-0,08%
-0,08%
₮0,08304$0,08296029
₮0,08500$0,08491840
451,15M DOGE
1,07B DOGE
$89,73M
CHZUSDTVĩnh cửu
₮0,23012$0,22989909
-6,02%
-6,02%
₮0,22811$0,22789102
₮0,27499$0,27472601
103,50M CHZ
1,24B CHZ
$285,02M
YFIIUSDTVĩnh cửu
₮3.519,8$3.516,43
-0,19%
-0,19%
₮2.768,3$2.765,65
₮3.700,0$3.696,45
16.567,082 YFII
86.910,831 YFII
$305,91M
FILUSDTVĩnh cửu
₮4,382$4,38
-0,05%
-0,05%
₮4,251$4,25
₮4,434$4,43
2,28M FIL
5,93M FIL
$25,98M
1INCHUSDTVĩnh cửu
₮0,5371$0,53658439
+0,01%
+0,01%
₮0,5180$0,51750272
₮0,5434$0,54287834
2,58M 1INCH
5,31M 1INCH
$2,85M
AAVEUSDTVĩnh cửu
₮59,09$59,04
+0,57%
+0,57%
₮56,80$56,75
₮59,24$59,19
58.066,6 AAVE
94.765,9 AAVE
$5,60M
ADAUSDTVĩnh cửu
₮0,32926$0,32894392
+0,37%
+0,37%
₮0,32106$0,32075179
₮0,33243$0,33211087
66,96M ADA
32,49M ADA
$10,70M
AGLDUSDTVĩnh cửu
₮0,2418$0,24156788
+0,04%
+0,04%
₮0,2357$0,23547373
₮0,2456$0,24536423
2,03M AGLD
2,57M AGLD
$620.297,28
ALGOUSDTVĩnh cửu
₮0,2889$0,28862266
-3,12%
-3,12%
₮0,2875$0,28722400
₮0,3108$0,31050164
11,88M ALGO
94,99M ALGO
$27,45M
ALPHAUSDTVĩnh cửu
₮0,0875$0,08741600
-0,12%
-0,12%
₮0,0846$0,08451879
₮0,0880$0,08791552
3,38M ALPHA
2,83M ALPHA
$247.560,43
ANTUSDTVĩnh cửu
₮1,985$1,99
-5,53%
-5,53%
₮1,955$1,96
₮2,302$2,30
503.403 ANT
2,76M ANT
$5,47M
APEUSDTVĩnh cửu
₮3,3305$3,33
+0,39%
+0,39%
₮3,0374$3,04
₮3,4118$3,41
1,15M APE
6,47M APE
$21,52M
API3USDTVĩnh cửu
₮1,429$1,43
-0,49%
-0,49%
₮1,388$1,39
₮1,443$1,45
206.644 API3
368.434 API3
$526.492,19
APTUSDTVĩnh cửu
₮4,5692$4,57
-1,14%
-1,14%
₮4,5001$4,50
₮4,7724$4,77
1,39M APT
7,53M APT
$34,37M
ATOMUSDTVĩnh cửu
₮9,974$9,97
-0,22%
-0,22%
₮9,734$9,73
₮10,064$10,06
544.994 ATOM
833.532 ATOM
$8,32M
AVAXUSDTVĩnh cửu
₮12,94$12,93
+0,38%
+0,38%
₮12,50$12,49
₮12,97$12,96
337.998 AVAX
436.320 AVAX
$5,65M
AXSUSDTVĩnh cửu
₮7,12$7,12
-0,29%
-0,29%
₮6,92$6,92
₮7,19$7,19
489.423,3 AXS
636.979,4 AXS
$4,54M
BABYDOGEUSDTVĩnh cửu
₮0,000000001055$0,00000001
-0,29%
-0,29%
₮0,000000001024$0,00000001
₮0,000000001061$0,00000001
452.378,00B BABYDOGE
802.436,00B BABYDOGE
$846.569,98
BADGERUSDTVĩnh cửu
₮2,497$2,50
+0,16%
+0,16%
₮2,417$2,42
₮2,510$2,51
163.373,3 BADGER
154.098,3 BADGER
$384.783,46
BALUSDTVĩnh cửu
₮5,596$5,60
+0,68%
+0,68%
₮5,410$5,41
₮5,614$5,61
132.771,6 BAL
192.091,6 BAL
$1,08M
BANDUSDTVĩnh cửu
₮1,882$1,89
-0,38%
-0,38%
₮1,829$1,83
₮1,968$1,97
1,33M BAND
6,53M BAND
$12,28M
BATUSDTVĩnh cửu
₮0,2342$0,23397517
+1,87%
+1,87%
₮0,2190$0,21878976
₮0,2349$0,23467450
3,68M BAT
9,45M BAT
$2,22M
BCHUSDTVĩnh cửu
₮105,32$105,22
+0,43%
+0,43%
₮104,00$103,91
₮106,25$106,15
124.535,7 BCH
134.868,1 BCH
$14,21M
BICOUSDTVĩnh cửu
₮0,280$0,27973120
-0,36%
-0,36%
₮0,277$0,27673408
₮0,287$0,28672448
1,17M BICO
1,09M BICO
$302.466,08
BNTUSDTVĩnh cửu
₮0,3632$0,36285133
-0,03%
-0,03%
₮0,3509$0,35056314
₮0,3640$0,36365056
1,11M BNT
412.250 BNT
$149.729,20
BSVUSDTVĩnh cửu
₮39,32$39,29
+0,45%
+0,45%
₮38,72$38,69
₮39,42$39,39
166.398 BSV
50.903 BSV
$2,01M
CELOUSDTVĩnh cửu
₮0,465$0,46455360
-0,43%
-0,43%
₮0,451$0,45056704
₮0,470$0,46954880
709.611 CELO
875.911 CELO
$407.298,62
CELUSDTVĩnh cửu
₮0,5112$0,51070925
-1,18%
-1,18%
₮0,4479$0,44747002
₮0,5503$0,54977172
2,34M CEL
29,71M CEL
$15,19M
CFXUSDTVĩnh cửu
₮0,02911$0,02908206
+0,31%
+0,31%
₮0,02896$0,02893220
₮0,02976$0,02973144
10,33M CFX
17,92M CFX
$521.558,93
COMPUSDTVĩnh cửu
₮39,85$39,82
+0,02%
+0,02%
₮37,92$37,89
₮40,18$40,15
32.457,8 COMP
57.944,4 COMP
$2,31M
CROUSDTVĩnh cửu
₮0,0702$0,07013261
-0,99%
-0,99%
₮0,0693$0,06923348
₮0,0723$0,07223060
42,24M CRO
43,81M CRO
$3,08M
CRVUSDTVĩnh cửu
₮0,542$0,54147968
-0,19%
-0,19%
₮0,537$0,53648448
₮0,557$0,55646528
9,46M CRV
15,69M CRV
$8,50M
CSPRUSDTVĩnh cửu
₮0,02797$0,02794315
-0,64%
-0,64%
₮0,02716$0,02713393
₮0,02868$0,02865247
9,27M CSPR
24,74M CSPR
$691.954,45
CVCUSDTVĩnh cửu
₮0,0987$0,09860525
+0,81%
+0,81%
₮0,0917$0,09161197
₮0,0998$0,09970420
9,13M CVC
8,02M CVC
$790.932,45