TRXUSDHoán đổi
Thời gian thanh toán 7giờ

$0.07220

Giá gần nhất

+0.61%

Thay đổi trong 24 giờ

$0.07218

Chỉ số giá gần nhất

$0.07221

Giá tham chiếu

215.97M TRX

Khối lượng mở

70.04M TRX

Khối lượng giao dịch trong 24 giờ

$5.11M

Danh nghĩa 24h

Đơn vịTRX
TRXUSDHoán đổi
 • Đường (1m)
 • 1phút
 • 3phút
 • 5phút
 • 15phút
 • 30phút
 • 1H
 • 2H
 • 4H
 • 6H
 • 12H
 • 1D
 • 2D
 • 3D
 • 5D
 • 1W
 • 1M
 • 3M
 • 6M
 • 1Y
  • Giá gần nhất
  • Giá chỉ số
  • Giá tham chiếu
  OriginalTradingViewĐộ sâu
  - 0.07221