SUSHIUSDHoán đổi
Thời gian thanh toán 7giờ

$1.3170

Giá gần nhất

+11.47%

Thay đổi trong 24 giờ

$1.3096

Chỉ số giá gần nhất

$1.3081

Giá tham chiếu

566,697.1290 SUSHI

Khối lượng mở

1.94M SUSHI

Khối lượng giao dịch trong 24 giờ

$2.43M

Danh nghĩa 24h

Đơn vịSUSHI
SUSHIUSDHoán đổi
 • Đường (1m)
 • 1phút
 • 3phút
 • 5phút
 • 15phút
 • 30phút
 • 1H
 • 2H
 • 4H
 • 6H
 • 12H
 • 1D
 • 2D
 • 3D
 • 5D
 • 1W
 • 1M
 • 3M
 • 6M
 • 1Y
  • Giá gần nhất
  • Giá chỉ số
  • Giá tham chiếu
  OriginalTradingViewĐộ sâu
  - 1.3081