STORJUSDTHoán đổi
Thời gian thanh toán 6giờ

₮0.5452

Giá gần nhất

+12.90%

Thay đổi trong 24 giờ

$0.55

Chỉ số giá gần nhất

₮0.5459

Giá tham chiếu

1.29M STORJ

Khối lượng mở

7.39M STORJ

Khối lượng giao dịch trong 24 giờ

$4.03M

Danh nghĩa 24h

Đơn vịSTORJ
STORJUSDTHoán đổi
 • Đường (1m)
 • 1phút
 • 3phút
 • 5phút
 • 15phút
 • 30phút
 • 1H
 • 2H
 • 4H
 • 6H
 • 12H
 • 1D
 • 2D
 • 3D
 • 5D
 • 1W
 • 1M
 • 3M
 • 6M
 • 1Y
  • Giá gần nhất
  • Giá chỉ số
  • Giá tham chiếu
  OriginalTradingViewĐộ sâu
  - 0.5457