SNXUSDTHoán đổi
Thời gian thanh toán 6giờ

₮2.732

Giá gần nhất

+11.74%

Thay đổi trong 24 giờ

$2.73

Chỉ số giá gần nhất

₮2.731

Giá tham chiếu

583,461 SNX

Khối lượng mở

1.01M SNX

Khối lượng giao dịch trong 24 giờ

$2.75M

Danh nghĩa 24h

Đơn vịSNX
SNXUSDTHoán đổi
 • Đường (1m)
 • 1phút
 • 3phút
 • 5phút
 • 15phút
 • 30phút
 • 1H
 • 2H
 • 4H
 • 6H
 • 12H
 • 1D
 • 2D
 • 3D
 • 5D
 • 1W
 • 1M
 • 3M
 • 6M
 • 1Y
  • Giá gần nhất
  • Giá chỉ số
  • Giá tham chiếu
  OriginalTradingViewĐộ sâu
  - 2.732