NEOUSDHoán đổi
Thời gian thanh toán 7giờ

$10.625

Giá gần nhất

+9.05%

Thay đổi trong 24 giờ

$10.645

Chỉ số giá gần nhất

$10.629

Giá tham chiếu

26,850.5121 NEO

Khối lượng mở

72,515.0108 NEO

Khối lượng giao dịch trong 24 giờ

$744360.00

Danh nghĩa 24h

Đơn vịNEO
NEOUSDHoán đổi
 • Đường (1m)
 • 1phút
 • 3phút
 • 5phút
 • 15phút
 • 30phút
 • 1H
 • 2H
 • 4H
 • 6H
 • 12H
 • 1D
 • 2D
 • 3D
 • 5D
 • 1W
 • 1M
 • 3M
 • 6M
 • 1Y
  • Giá gần nhất
  • Giá chỉ số
  • Giá tham chiếu
  OriginalTradingViewĐộ sâu
  - 10.628