ENSUSDTHoán đổi
Thời gian thanh toán 7giờ

₮9.445

Giá gần nhất

+8.85%

Thay đổi trong 24 giờ

$9.44

Chỉ số giá gần nhất

₮9.447

Giá tham chiếu

212,880.6 ENS

Khối lượng mở

3.76M ENS

Khối lượng giao dịch trong 24 giờ

$35.47M

Danh nghĩa 24h

Đơn vịENS
ENSUSDTHoán đổi
 • Đường (1m)
 • 1phút
 • 3phút
 • 5phút
 • 15phút
 • 30phút
 • 1H
 • 2H
 • 4H
 • 6H
 • 12H
 • 1D
 • 2D
 • 3D
 • 5D
 • 1W
 • 1M
 • 3M
 • 6M
 • 1Y
  • Giá gần nhất
  • Giá chỉ số
  • Giá tham chiếu
  OriginalTradingViewĐộ sâu
  - 9.447