DASHUSDHoán đổi
Thời gian thanh toán 7giờ

$61.10

Giá gần nhất

+9.03%

Thay đổi trong 24 giờ

$60.95

Chỉ số giá gần nhất

$60.89

Giá tham chiếu

18,358.9239 DASH

Khối lượng mở

22,463.6032 DASH

Khối lượng giao dịch trong 24 giờ

$1.33M

Danh nghĩa 24h

Đơn vịDASH
DASHUSDHoán đổi
 • Đường (1m)
 • 1phút
 • 3phút
 • 5phút
 • 15phút
 • 30phút
 • 1H
 • 2H
 • 4H
 • 6H
 • 12H
 • 1D
 • 2D
 • 3D
 • 5D
 • 1W
 • 1M
 • 3M
 • 6M
 • 1Y
  • Giá gần nhất
  • Giá chỉ số
  • Giá tham chiếu
  OriginalTradingViewĐộ sâu
  - 60.89