ZRXUSDT Hoán đổi
Thời gian thanh toán
01:58:43
Đơn vị
0,3470-1.06%
Chỉ số₮0,3475
Giá tham chiếu₮0,3474
Mức giá thấp nhất trong 24h₮0,3121
Mức giá cao nhất trong 24h₮0,3680
Khối lượng mở363.289
ZRXUSDT Hoán đổi
 • Đường (1m)
 • 1phút
 • 3phút
 • 5phút
 • 15phút
 • 30phút
 • 1H
 • 2H
 • 4H
 • 6H
 • 12H
 • 1D
 • 2D
 • 3D
 • 5D
 • 1W
 • 1M
 • 3M
 • 6M
 • 1Y
  • Giá gần nhất
  • Giá chỉ số
  • Giá tham chiếu
  OriginalTradingViewĐộ sâu
  - 0,3472
  Các lệnhChỉ số gần nhất:₮0,3475
  Độ chính xác
  0.0001
  #Giá(USDT)Số tiền(Hợp đồng)
  #Giá(USDT)Số tiền(Hợp đồng)
  Giao dịch
  • Giá(USDT)Số tiền(Hợp đồng)Thời gian
  • 0,34737314:01:07
  • 0,34721314:01:07
  • 0,34722114:01:07
  • 0,34723214:01:02
  • 0,3471414:01:02
  • 0,34727614:01:02
  • 0,3471114:00:59
  • 0,3470414:00:48
  • 0,34707514:00:44
  • 0,34701314:00:44
  • 0,3472114:00:40
  • 0,34709714:00:39
  • 0,347020014:00:39
  • 0,34691514:00:39
  • 0,3470214:00:29
  • 0,3468214:00:25
  • 0,347012914:00:19
  • 0,34691314:00:19
  • 0,34697514:00:19
  • 0,34682914:00:18
  • 0,34693314:00:18
  • 0,34692214:00:18
  • 0,34692014:00:18
  • 0,34702914:00:17
  • 0,3472214:00:15
  • 0,34741314:00:09
  • 0,347420914:00:09
  • 0,347424914:00:09
  • 0,347476214:00:09
  • 0,34731314:00:06
  • 0,3470414:00:00
  • 0,34702913:59:57