ZILUSDT Hoán đổi
Thời gian thanh toán
01:59:08
Đơn vị
0,03814-3.98%
Chỉ số₮0,03814
Giá tham chiếu₮0,03814
Mức giá thấp nhất trong 24h₮0,03785
Mức giá cao nhất trong 24h₮0,04049
Khối lượng mở495.279
ZILUSDT Hoán đổi
 • Đường (1m)
 • 1phút
 • 3phút
 • 5phút
 • 15phút
 • 30phút
 • 1H
 • 2H
 • 4H
 • 6H
 • 12H
 • 1D
 • 2D
 • 3D
 • 5D
 • 1W
 • 1M
 • 3M
 • 6M
 • 1Y
  • Giá gần nhất
  • Giá chỉ số
  • Giá tham chiếu
  OriginalTradingViewĐộ sâu
  - 0,03814
  Các lệnhChỉ số gần nhất:₮0,03814
  Độ chính xác
  0.00001
  #Giá(USDT)Số tiền(Hợp đồng)
  #Giá(USDT)Số tiền(Hợp đồng)
  Giao dịch
  • Giá(USDT)Số tiền(Hợp đồng)Thời gian
  • 0,03814214:00:35
  • 0,0381424914:00:32
  • 0,03814114:00:32
  • 0,03812414:00:18
  • 0,03813414:00:16
  • 0,03814314:00:10
  • 0,0381450014:00:09
  • 0,0381437914:00:09
  • 0,038145914:00:09
  • 0,0381446914:00:09
  • 0,03810213:59:59
  • 0,03812813:59:55
  • 0,03813613:59:53
  • 0,03811413:59:48
  • 0,038149013:59:46
  • 0,038169313:59:46
  • 0,038165713:59:45
  • 0,0381610013:59:45
  • 0,03815513:59:41
  • 0,03816113:59:40
  • 0,03816113:59:40
  • 0,03818313:59:33
  • 0,038182613:59:31
  • 0,03818113:59:31
  • 0,038185213:59:31
  • 0,03816213:59:30
  • 0,0381626313:59:30
  • 0,038163913:59:30
  • 0,038162613:59:30
  • 0,03816113:59:30
  • 0,038122413:59:21
  • 0,03812213:59:19