ZECUSD Hoán đổi
Thời gian thanh toán
04:35:49
Đơn vị
54,27-0.20%
Giá tham chiếu$54,29
Mức giá thấp nhất trong 24h$52,74
Mức giá cao nhất trong 24h$55,14
ZECUSD Hoán đổi
 • Đường (1m)
 • 1phút
 • 3phút
 • 5phút
 • 15phút
 • 30phút
 • 1H
 • 2H
 • 4H
 • 6H
 • 12H
 • 1D
 • 2D
 • 3D
 • 5D
 • 1W
 • 1M
 • 3M
 • 6M
 • 1Y
  • Giá gần nhất
  • Giá chỉ số
  • Giá tham chiếu
  OriginalTradingViewĐộ sâu
  - 54,27
  Các lệnhChỉ số gần nhất:$54,33
  Độ chính xác
  0.01
  #Giá(USD)Số tiền(Hợp đồng)
  #Giá(USD)Số tiền(Hợp đồng)
  Giao dịch
  • Giá(USD)Số tiền(Hợp đồng)Thời gian
  • 54,275,000019:23:33
  • 54,3016,000019:23:06
  • 54,292,000019:22:48
  • 54,358,000019:22:36
  • 54,3568,000019:22:36
  • 54,3529,000019:22:36
  • 54,348,000019:22:36
  • 54,3425,000019:22:36
  • 54,3111,000019:22:17
  • 54,3410,000019:22:03
  • 54,3245,000019:22:00
  • 54,3059,000019:21:31
  • 54,30215,000019:21:14
  • 54,329,000019:21:03
  • 54,2923,000019:20:52
  • 54,2888,000019:20:46
  • 54,285,000019:20:46
  • 54,2976,000019:20:46
  • 54,2925,000019:20:46
  • 54,315,000019:20:35
  • 54,3337,000019:20:29
  • 54,296,000019:20:15
  • 54,309,000019:20:08
  • 54,303,000019:20:04
  • 54,3615,000019:19:55
  • 54,363,000019:19:45
  • 54,402,000019:19:11
  • 54,413,000019:18:50
  • 54,473,000019:18:45
  • 54,496,000019:18:35
  • 54,5678,000019:18:28
  • 54,5587,000019:18:19