XCHUSDT Hoán đổi
Thời gian thanh toán
00:14:55
Đơn vị
42,37+2.96%
Chỉ số₮42,35
Giá tham chiếu₮42,40
Mức giá thấp nhất trong 24h₮40,28
Mức giá cao nhất trong 24h₮45,05
Khối lượng mở3,71M
XCHUSDT Hoán đổi
 • Đường (1m)
 • 1phút
 • 3phút
 • 5phút
 • 15phút
 • 30phút
 • 1H
 • 2H
 • 4H
 • 6H
 • 12H
 • 1D
 • 2D
 • 3D
 • 5D
 • 1W
 • 1M
 • 3M
 • 6M
 • 1Y
  • Giá gần nhất
  • Giá chỉ số
  • Giá tham chiếu
  OriginalTradingViewĐộ sâu
  - 42,37
  Các lệnhChỉ số gần nhất:₮42,35
  Độ chính xác
  0.01
  #Giá(USDT)Số tiền(Hợp đồng)
  #Giá(USDT)Số tiền(Hợp đồng)
  Giao dịch
  • Giá(USDT)Số tiền(Hợp đồng)Thời gian
  • 42,3716,0007:44:49
  • 42,361,0007:44:34
  • 42,351,0007:44:24
  • 42,3624,0007:44:18
  • 42,37229,0007:44:18
  • 42,37202,0007:44:18
  • 42,37169,0007:44:18
  • 42,3733,0007:44:18
  • 42,396,0007:44:12
  • 42,401,0007:44:08
  • 42,406,0007:44:07
  • 42,4114,0007:44:00
  • 42,422,0007:43:42
  • 42,4320,0007:43:42
  • 42,4010,0007:43:12
  • 42,391,0007:43:12
  • 42,401,0007:43:00
  • 42,4145,0007:42:59
  • 42,4010,0007:42:57
  • 42,4111,0007:42:53
  • 42,4110,0007:42:52
  • 42,4053,0007:42:52
  • 42,4128,0007:42:51
  • 42,421,0007:42:51
  • 42,4158,0007:42:50
  • 42,41237,0007:42:50
  • 42,421,0007:42:50
  • 42,43237,0007:42:50
  • 42,44600,0007:42:50
  • 42,461,0007:42:48
  • 42,47446,0007:42:46
  • 42,4858,0007:42:46