WNXMUSDTHoán đổi
Thời gian thanh toán 6giờ

₮9,32

Giá gần nhất

+4.25%

Thay đổi trong 24 giờ

$9,32

Chỉ số giá gần nhất

₮9,32

Giá tham chiếu

10.686,3 WNXM

Khối lượng mở

65.553,7 WNXM

Khối lượng giao dịch trong 24 giờ

$610960.49

Danh nghĩa 24h

Đơn vịWNXM
WNXMUSDTHoán đổi
 • Đường (1m)
 • 1phút
 • 3phút
 • 5phút
 • 15phút
 • 30phút
 • 1H
 • 2H
 • 4H
 • 6H
 • 12H
 • 1D
 • 2D
 • 3D
 • 5D
 • 1W
 • 1M
 • 3M
 • 6M
 • 1Y
  • Giá gần nhất
  • Giá chỉ số
  • Giá tham chiếu
  OriginalTradingViewĐộ sâu
  - 9,32
  Các lệnh
  Chỉ số gần nhất:
  $9,32
  Độ chính xác
  0.01
  Giá hỏi muaGiá (USDT)Số tiền (WNXM)
  GiáGiá (USDT)Số tiền (WNXM)
  Giao dịch
  Thời gianGiá (USDT)Khối lượng giao dịch (WNXM)
  • 01:48:469,320.1
  • 01:48:179,320.1
  • 01:47:489,320.1
  • 01:47:139,320.1
  • 01:46:449,320.1
  • 01:46:329,3438.9
  • 01:46:269,320.2
  • 01:46:229,333.4
  • 01:46:229,334.2
  • 01:46:229,320.1
  • 01:46:229,320.1
  • 01:46:229,320.1
  • 01:46:229,320.1
  • 01:46:229,320.1
  • 01:46:089,310.1
  • 01:45:409,310.1
  • 01:45:109,310.1
  • 01:44:359,310.1
  • 01:44:069,310.1
  • 01:43:319,325.1
  • 01:43:319,3226.9
  • 01:43:319,320.1
  • 01:43:279,321.0
  • 01:43:279,3224.4
  • 01:43:279,3224.4
  • 01:43:159,3112.8
  • 01:43:159,3126.7
  • 01:43:159,313.5
  • 01:43:029,300.1
  • 01:42:459,300.1
  • 01:42:439,303.3
  • 01:42:439,301.0
  • 01:42:439,300.1
  • 01:42:439,303.0
  • 01:42:439,309.0
  • 01:42:439,307.7
  • 01:42:439,290.1
  • 01:42:439,2927.0
  • 01:42:439,290.1
  • 01:42:439,290.1
  • 01:42:439,291.7
  • 01:42:439,290.3
  • 01:42:439,2914.3
  • 01:41:029,3014.5
  • 01:41:029,302.2
  • 01:40:579,300.1
  • 01:40:239,300.1
  • 01:40:199,300.1
  • 01:40:169,300.1
  • 01:40:129,300.1
  • 01:40:129,315.3
  • 01:40:129,314.3
  • 01:40:129,312.3
  • 01:40:129,2916.0
  • 01:40:129,2917.4
  • 01:40:129,298.0
  • 01:40:119,317.2
  • 01:40:119,300.1
  • 01:40:119,300.1
  • 01:40:119,293.3