UNIUSD Hoán đổi
Thời gian thanh toán
02:55:30
Đơn vị
5,039-1.56%
Giá tham chiếu$5,040
Mức giá thấp nhất trong 24h$4,778
Mức giá cao nhất trong 24h$5,257
UNIUSD Hoán đổi
 • Đường (1m)
 • 1phút
 • 3phút
 • 5phút
 • 15phút
 • 30phút
 • 1H
 • 2H
 • 4H
 • 6H
 • 12H
 • 1D
 • 2D
 • 3D
 • 5D
 • 1W
 • 1M
 • 3M
 • 6M
 • 1Y
  • Giá gần nhất
  • Giá chỉ số
  • Giá tham chiếu
  OriginalTradingViewĐộ sâu
  - 5,041
  Các lệnhChỉ số gần nhất:$5,040
  Độ chính xác
  0.001
  #Giá(USD)Số tiền(Hợp đồng)
  #Giá(USD)Số tiền(Hợp đồng)
  Giao dịch
  • Giá(USD)Số tiền(Hợp đồng)Thời gian
  • 5,04115,000013:04:21
  • 5,03915,000013:04:11
  • 5,0391,000013:04:00
  • 5,0391,000013:03:58
  • 5,0404,000013:03:55
  • 5,0423,000013:03:48
  • 5,0433,000013:03:33
  • 5,0414,000013:03:23
  • 5,0404,000013:03:13
  • 5,0424,000013:03:06
  • 5,04217,000013:03:01
  • 5,0494,000013:02:42
  • 5,050117,000013:02:37
  • 5,0522,000013:02:26
  • 5,0551,000013:02:20
  • 5,05673,000013:02:15
  • 5,06113,000013:02:06
  • 5,0622,000013:01:59
  • 5,06111,000013:01:50
  • 5,0613,000013:01:32
  • 5,05724,000013:01:19
  • 5,0591,000013:01:16
  • 5,05311,000013:01:08
  • 5,0562,000013:01:07
  • 5,0524,000013:00:59
  • 5,0483,000013:00:43
  • 5,04729,000013:00:34
  • 5,0457,000013:00:23
  • 5,04481,000013:00:10
  • 5,0431,000012:59:59
  • 5,0384,000012:59:50
  • 5,0391,000012:59:47