TRBUSDTHoán đổi
Thời gian thanh toán 6giờ

₮11,03

Giá gần nhất

+0.91%

Thay đổi trong 24 giờ

$11,03

Chỉ số giá gần nhất

₮11,05

Giá tham chiếu

33.796,3 TRB

Khối lượng mở

331.254,1 TRB

Khối lượng giao dịch trong 24 giờ

$3,66M

Danh nghĩa 24h

Đơn vịTRB
TRBUSDTHoán đổi
 • Đường (1m)
 • 1phút
 • 3phút
 • 5phút
 • 15phút
 • 30phút
 • 1H
 • 2H
 • 4H
 • 6H
 • 12H
 • 1D
 • 2D
 • 3D
 • 5D
 • 1W
 • 1M
 • 3M
 • 6M
 • 1Y
  • Giá gần nhất
  • Giá chỉ số
  • Giá tham chiếu
  OriginalTradingViewĐộ sâu
  - 11,03
  Các lệnh
  Chỉ số gần nhất:
  $11,03
  Độ chính xác
  0.01
  Giá hỏi muaGiá (USDT)Số tiền (TRB)
  GiáGiá (USDT)Số tiền (TRB)
  Giao dịch
  Thời gianGiá (USDT)Khối lượng giao dịch (TRB)
  • 01:46:2211,0510.7
  • 01:46:2011,044.5
  • 01:46:1711,038.6
  • 01:46:1411,030.7
  • 01:46:1011,0352.3
  • 01:46:0711,030.3
  • 01:46:0711,030.3
  • 01:46:0611,030.3
  • 01:45:5711,030.7
  • 01:45:5111,030.2
  • 01:45:5011,030.2
  • 01:45:4511,030.7
  • 01:45:4311,030.2
  • 01:45:3611,030.3
  • 01:45:3511,030.3
  • 01:45:3411,030.3
  • 01:45:2811,030.7
  • 01:45:2511,030.2
  • 01:45:2011,030.2
  • 01:45:1911,030.2
  • 01:45:1611,030.7
  • 01:45:0611,020.1
  • 01:45:0611,027.4
  • 01:45:0611,021.2
  • 01:45:0611,020.9
  • 01:45:0611,030.3
  • 01:45:0411,030.3
  • 01:45:0311,030.3
  • 01:44:5811,030.8
  • 01:44:5511,030.9
  • 01:44:5511,030.9
  • 01:44:5011,030.9
  • 01:44:4711,032.2
  • 01:44:4711,030.6
  • 01:44:4011,0211.9
  • 01:43:5911,020.3
  • 01:43:5811,020.1
  • 01:43:5811,010.2
  • 01:43:5611,020.3
  • 01:43:5411,020.3
  • 01:43:4911,030.7
  • 01:43:4811,031.5
  • 01:43:4411,021.7
  • 01:43:4311,022.8
  • 01:43:4311,031.3
  • 01:43:4311,010.3
  • 01:43:4211,021.7
  • 01:43:4111,021.5
  • 01:43:3411,014.5
  • 01:43:3411,010.1
  • 01:43:3411,011.5
  • 01:43:3411,0212.6
  • 01:43:3411,025.4
  • 01:43:3411,0213.9
  • 01:43:3011,019.1
  • 01:43:3011,010.8
  • 01:43:2611,0118.1
  • 01:43:0810,990.1
  • 01:43:0810,990.1
  • 01:43:0710,992.1