STORJUSDT Hoán đổi
Thời gian thanh toán
02:08:42
Đơn vị
0,6863-5.18%
Chỉ số₮0,6861
Giá tham chiếu₮0,6858
Mức giá thấp nhất trong 24h₮0,6815
Mức giá cao nhất trong 24h₮0,8387
Khối lượng mở276.767
STORJUSDT Hoán đổi
 • Đường (1m)
 • 1phút
 • 3phút
 • 5phút
 • 15phút
 • 30phút
 • 1H
 • 2H
 • 4H
 • 6H
 • 12H
 • 1D
 • 2D
 • 3D
 • 5D
 • 1W
 • 1M
 • 3M
 • 6M
 • 1Y
  • Giá gần nhất
  • Giá chỉ số
  • Giá tham chiếu
  OriginalTradingViewĐộ sâu
  - 0,6856
  Các lệnhChỉ số gần nhất:₮0,6861
  Độ chính xác
  0.0001
  #Giá(USDT)Số tiền(Hợp đồng)
  #Giá(USDT)Số tiền(Hợp đồng)
  Giao dịch
  • Giá(USDT)Số tiền(Hợp đồng)Thời gian
  • 0,6856213:51:09
  • 0,6856113:51:03
  • 0,685669413:51:01
  • 0,68565313:50:59
  • 0,68564513:50:59
  • 0,68561113:50:59
  • 0,68561113:50:59
  • 0,685659413:50:59
  • 0,68564213:50:59
  • 0,68581113:50:59
  • 0,685838013:50:59
  • 0,68584013:50:59
  • 0,68601513:50:57
  • 0,6860213:50:54
  • 0,6859113:50:54
  • 0,6859113:50:52
  • 0,6858213:50:47
  • 0,68601913:50:45
  • 0,6863813:50:41
  • 0,68632013:50:41
  • 0,686114613:50:39
  • 0,6856313:50:39
  • 0,6856113:50:37
  • 0,6853313:50:34
  • 0,68561413:50:33
  • 0,68571713:50:33
  • 0,68571213:50:32
  • 0,68581713:50:32
  • 0,6862213:50:27
  • 0,6863813:50:24
  • 0,6862413:50:24
  • 0,68661.06613:50:22