NEOUSDT Hoán đổi
Thời gian thanh toán
04:01:10
Đơn vị
8,431+1.69%
Chỉ số₮8,414
Giá tham chiếu₮8,415
Mức giá thấp nhất trong 24h₮8,039
Mức giá cao nhất trong 24h₮8,454
Khối lượng mở195.678
NEOUSDT Hoán đổi
 • Đường (1m)
 • 1phút
 • 3phút
 • 5phút
 • 15phút
 • 30phút
 • 1H
 • 2H
 • 4H
 • 6H
 • 12H
 • 1D
 • 2D
 • 3D
 • 5D
 • 1W
 • 1M
 • 3M
 • 6M
 • 1Y
  • Giá gần nhất
  • Giá chỉ số
  • Giá tham chiếu
  OriginalTradingViewĐộ sâu
  - 8,416
  Các lệnhChỉ số gần nhất:₮8,414
  Độ chính xác
  0.001
  #Giá(USDT)Số tiền(Hợp đồng)
  #Giá(USDT)Số tiền(Hợp đồng)
  Giao dịch
  • Giá(USDT)Số tiền(Hợp đồng)Thời gian
  • 8,43015619:58:37
  • 8,4291819:58:35
  • 8,4235919:58:31
  • 8,4233819:58:31
  • 8,4233819:58:31
  • 8,4229719:58:31
  • 8,422519:58:31
  • 8,417619:58:28
  • 8,4171319:58:28
  • 8,420119:58:27
  • 8,4201219:58:27
  • 8,4212419:58:27
  • 8,4241919:58:27
  • 8,4242319:58:27
  • 8,42413719:58:27
  • 8,4261519:58:27
  • 8,426119:58:27
  • 8,426219:58:27
  • 8,4263419:58:27
  • 8,4264619:58:27
  • 8,4267119:58:27
  • 8,430319:58:27
  • 8,430119:58:26
  • 8,431119:58:17
  • 8,4341819:58:15
  • 8,436119:58:12
  • 8,434319:58:10
  • 8,431219:58:10
  • 8,433219:58:10
  • 8,438119:58:03
  • 8,432119:58:02
  • 8,438419:58:02