MKRUSDT Hoán đổi
Thời gian thanh toán
05:18:33
Đơn vị
891,8-0.19%
Chỉ số₮891,4
Giá tham chiếu₮891,7
Mức giá thấp nhất trong 24h₮869,7
Mức giá cao nhất trong 24h₮922,8
Khối lượng mở240.121
MKRUSDT Hoán đổi
 • Đường (1m)
 • 1phút
 • 3phút
 • 5phút
 • 15phút
 • 30phút
 • 1H
 • 2H
 • 4H
 • 6H
 • 12H
 • 1D
 • 2D
 • 3D
 • 5D
 • 1W
 • 1M
 • 3M
 • 6M
 • 1Y
  • Giá gần nhất
  • Giá chỉ số
  • Giá tham chiếu
  OriginalTradingViewĐộ sâu
  - 892,2
  Các lệnhChỉ số gần nhất:₮891,4
  Độ chính xác
  0.1
  #Giá(USDT)Số tiền(Hợp đồng)
  #Giá(USDT)Số tiền(Hợp đồng)
  Giao dịch
  • Giá(USDT)Số tiền(Hợp đồng)Thời gian
  • 892,21,0018:41:17
  • 891,81,0018:41:08
  • 892,11,0018:41:04
  • 891,71,0018:41:04
  • 891,71,0018:41:03
  • 892,01,0018:40:58
  • 892,03,0018:40:58
  • 892,41,0018:40:43
  • 892,71,0018:40:38
  • 892,71,0018:40:32
  • 892,81,0018:40:30
  • 892,81,0018:40:30
  • 892,11,0018:40:26
  • 892,412,0018:40:23
  • 892,427,0018:40:23
  • 893,02,0018:40:13
  • 893,122,0018:40:11
  • 893,017,0018:40:11
  • 892,31,0018:40:10
  • 892,517,0018:40:10
  • 892,517,0018:40:09
  • 892,673,0018:40:09
  • 892,617,0018:40:09
  • 892,672,0018:40:09
  • 892,427,0018:40:09
  • 892,327,0018:40:09
  • 892,317,0018:40:09
  • 892,01,0018:40:08
  • 891,71,0018:40:03
  • 892,21,0018:40:02
  • 892,21,0018:40:01
  • 891,32,0018:39:56