GALAUSDT Hoán đổi
Thời gian thanh toán
00:38:41
Đơn vị
0,06087+0.26%
Chỉ số₮0,06083
Giá tham chiếu₮0,06083
Mức giá thấp nhất trong 24h₮0,05872
Mức giá cao nhất trong 24h₮0,06397
Khối lượng mở6,87M
GALAUSDT Hoán đổi
 • Đường (1m)
 • 1phút
 • 3phút
 • 5phút
 • 15phút
 • 30phút
 • 1H
 • 2H
 • 4H
 • 6H
 • 12H
 • 1D
 • 2D
 • 3D
 • 5D
 • 1W
 • 1M
 • 3M
 • 6M
 • 1Y
  • Giá gần nhất
  • Giá chỉ số
  • Giá tham chiếu
  OriginalTradingViewĐộ sâu
  - 0,06083
  Các lệnhChỉ số gần nhất:₮0,06083
  Độ chính xác
  0.00001
  #Giá(USDT)Số tiền(Hợp đồng)
  #Giá(USDT)Số tiền(Hợp đồng)
  Giao dịch
  • Giá(USDT)Số tiền(Hợp đồng)Thời gian
  • 0,06083307:21:12
  • 0,06084507:21:12
  • 0,06085807:21:12
  • 0,060811.16807:21:11
  • 0,0608120007:21:11
  • 0,060816707:21:11
  • 0,060824107:21:11
  • 0,0608281407:21:11
  • 0,06082107:21:11
  • 0,06082307:21:11
  • 0,06082307:21:11
  • 0,0608360007:21:11
  • 0,060832107:21:11
  • 0,06083307:21:11
  • 0,060852107:21:09
  • 0,0608410007:21:02
  • 0,060841307:21:02
  • 0,06084407:20:56
  • 0,06084207:20:55
  • 0,06085107:20:55
  • 0,06085107:20:53
  • 0,0608413607:20:51
  • 0,060846707:20:51
  • 0,0608512607:20:50
  • 0,0608518607:20:50
  • 0,060862507:20:50
  • 0,06086907:20:50
  • 0,0608710007:20:46
  • 0,060876707:20:34
  • 0,0608833407:20:34
  • 0,06089407:20:34
  • 0,06089507:20:34