FLMUSDT Hoán đổi
Thời gian thanh toán
02:28:20
Đơn vị
0,1031-2.74%
Chỉ số₮0,1030
Giá tham chiếu₮0,1032
Mức giá thấp nhất trong 24h₮0,1014
Mức giá cao nhất trong 24h₮0,1100
Khối lượng mở757.139
FLMUSDT Hoán đổi
 • Đường (1m)
 • 1phút
 • 3phút
 • 5phút
 • 15phút
 • 30phút
 • 1H
 • 2H
 • 4H
 • 6H
 • 12H
 • 1D
 • 2D
 • 3D
 • 5D
 • 1W
 • 1M
 • 3M
 • 6M
 • 1Y
  • Giá gần nhất
  • Giá chỉ số
  • Giá tham chiếu
  OriginalTradingViewĐộ sâu
  - 0,1033
  Các lệnhChỉ số gần nhất:₮0,1030
  Độ chính xác
  0.0001
  #Giá(USDT)Số tiền(Hợp đồng)
  #Giá(USDT)Số tiền(Hợp đồng)
  Giao dịch
  • Giá(USDT)Số tiền(Hợp đồng)Thời gian
  • 0,10334713:31:27
  • 0,103317013:31:27
  • 0,103319313:31:27
  • 0,103219313:31:19
  • 0,10313713:31:17
  • 0,103119313:31:17
  • 0,103119313:30:51
  • 0,10313813:30:51
  • 0,103165013:30:42
  • 0,10313813:30:42
  • 0,103119313:30:42
  • 0,1030113:30:33
  • 0,103119313:30:25
  • 0,10311313:30:25
  • 0,10318713:30:20
  • 0,103113613:30:19
  • 0,103119313:30:19
  • 0,1031113:30:19
  • 0,1029113:29:45
  • 0,10305313:29:39
  • 0,103065013:29:36
  • 0,10301.50013:29:36
  • 0,10293213:29:34
  • 0,102913713:29:33
  • 0,1029113:29:23
  • 0,103010013:29:23
  • 0,10294713:29:19
  • 0,10297713:29:19
  • 0,102910013:29:19
  • 0,1030113:28:50
  • 0,10293813:28:50
  • 0,1031213:28:23