ETHUSDTHoán đổi
Thời gian thanh toán 34phút35giây

₮2,047.28

Giá gần nhất

+4.24%

Thay đổi trong 24 giờ

$2,047.55

Chỉ số giá gần nhất

₮2,047.16

Giá tham chiếu

146,631.5 ETH

Khối lượng mở

1.62M ETH

Khối lượng giao dịch trong 24 giờ

$3.31B

Danh nghĩa 24h

Đơn vịETH
ETHUSDTHoán đổi
 • Đường (1m)
 • 1phút
 • 3phút
 • 5phút
 • 15phút
 • 30phút
 • 1H
 • 2H
 • 4H
 • 6H
 • 12H
 • 1D
 • 2D
 • 3D
 • 5D
 • 1W
 • 1M
 • 3M
 • 6M
 • 1Y
  • Giá gần nhất
  • Giá chỉ số
  • Giá tham chiếu
  OriginalTradingViewĐộ sâu
  - 2,047.28
  Các lệnh
  Chỉ số gần nhất:
  $2,047.55
  Độ chính xác
  0.01
  Giá hỏi muaGiá (USDT)Số tiền (ETH)
  GiáGiá (USDT)Số tiền (ETH)
  Giao dịch
  Thời gianGiá (USDT)Khối lượng giao dịch (ETH)
  • 07:25:192,047.280.5
  • 07:25:192,047.282.5
  • 07:25:192,047.201.0
  • 07:25:192,047.202.5
  • 07:25:192,047.142.5
  • 07:25:192,047.143.0
  • 07:25:192,047.140.1
  • 07:25:192,047.141.3
  • 07:25:192,047.140.8
  • 07:25:192,047.141.0
  • 07:25:192,047.140.1
  • 07:25:192,047.141.4
  • 07:25:192,047.140.5
  • 07:25:192,047.140.2
  • 07:25:192,047.141.3
  • 07:25:192,047.141.3
  • 07:25:192,047.290.1
  • 07:25:192,047.330.1
  • 07:25:192,047.370.3
  • 07:25:192,047.401.5
  • 07:25:172,047.654.5
  • 07:25:172,047.440.1
  • 07:25:172,047.421.3
  • 07:25:172,047.420.1
  • 07:25:172,047.640.2
  • 07:25:152,048.020.9
  • 07:25:152,047.810.1
  • 07:25:122,048.120.1
  • 07:25:122,048.090.1
  • 07:25:122,048.040.1
  • 07:25:122,048.010.1
  • 07:25:122,047.990.1
  • 07:25:122,047.980.1
  • 07:25:122,047.940.1
  • 07:25:112,047.520.1
  • 07:25:102,047.930.2
  • 07:25:102,047.930.1
  • 07:25:102,047.920.1
  • 07:25:102,047.915.0
  • 07:25:102,047.910.1
  • 07:25:102,047.900.1
  • 07:25:102,047.892.3
  • 07:25:102,047.890.1
  • 07:25:102,047.850.1
  • 07:25:102,047.810.1
  • 07:25:102,047.810.1
  • 07:25:102,047.790.2
  • 07:25:102,047.680.1
  • 07:25:102,047.680.1
  • 07:25:102,047.610.1
  • 07:25:102,047.600.1
  • 07:25:102,047.530.1
  • 07:25:102,047.490.1
  • 07:25:102,047.480.9
  • 07:25:102,047.460.1
  • 07:25:092,047.370.1
  • 07:25:082,047.400.8
  • 07:25:082,047.400.1
  • 07:25:082,047.400.6
  • 07:25:082,047.400.4