CRVUSDT Hoán đổi
Thời gian thanh toán
02:35:01
Đơn vị
0,6858-3.38%
Chỉ số₮0,6864
Giá tham chiếu₮0,6865
Mức giá thấp nhất trong 24h₮0,6812
Mức giá cao nhất trong 24h₮0,7274
Khối lượng mở9,20M
CRVUSDT Hoán đổi
 • Đường (1m)
 • 1phút
 • 3phút
 • 5phút
 • 15phút
 • 30phút
 • 1H
 • 2H
 • 4H
 • 6H
 • 12H
 • 1D
 • 2D
 • 3D
 • 5D
 • 1W
 • 1M
 • 3M
 • 6M
 • 1Y
  • Giá gần nhất
  • Giá chỉ số
  • Giá tham chiếu
  OriginalTradingViewĐộ sâu
  - 0,6865
  Các lệnhChỉ số gần nhất:₮0,6864
  Độ chính xác
  0.0001
  #Giá(USDT)Số tiền(Hợp đồng)
  #Giá(USDT)Số tiền(Hợp đồng)
  Giao dịch
  • Giá(USDT)Số tiền(Hợp đồng)Thời gian
  • 0,68641813:24:50
  • 0,686516113:24:49
  • 0,6865313:24:47
  • 0,686639513:24:41
  • 0,68653713:24:41
  • 0,686329013:24:38
  • 0,686329113:24:38
  • 0,686414513:24:38
  • 0,686529013:24:38
  • 0,68672013:24:38
  • 0,686728713:24:38
  • 0,6867313:24:36
  • 0,686593713:24:35
  • 0,686529013:24:34
  • 0,68668413:24:34
  • 0,686622713:24:34
  • 0,686714513:24:32
  • 0,68691113:24:32
  • 0,686714513:24:30
  • 0,6870413:24:30
  • 0,6869113:24:30
  • 0,6868313:24:30
  • 0,6868313:24:30
  • 0,6863213:24:29
  • 0,6863713:24:29
  • 0,6862113:24:29
  • 0,6862213:24:29
  • 0,6861713:24:29
  • 0,685910013:24:28
  • 0,6859113:24:28
  • 0,685810013:24:27
  • 0,685810013:24:27