COMPUSDT Hoán đổi
Thời gian thanh toán
05:36:31
Đơn vị
46,00-3.26%
Chỉ số₮46,03
Giá tham chiếu₮45,99
Mức giá thấp nhất trong 24h₮45,16
Mức giá cao nhất trong 24h₮48,94
Khối lượng mở740.657
COMPUSDT Hoán đổi
 • Đường (1m)
 • 1phút
 • 3phút
 • 5phút
 • 15phút
 • 30phút
 • 1H
 • 2H
 • 4H
 • 6H
 • 12H
 • 1D
 • 2D
 • 3D
 • 5D
 • 1W
 • 1M
 • 3M
 • 6M
 • 1Y
  • Giá gần nhất
  • Giá chỉ số
  • Giá tham chiếu
  OriginalTradingViewĐộ sâu
  - 46,00
  Các lệnhChỉ số gần nhất:₮46,03
  Độ chính xác
  0.01
  #Giá(USDT)Số tiền(Hợp đồng)
  #Giá(USDT)Số tiền(Hợp đồng)
  Giao dịch
  • Giá(USDT)Số tiền(Hợp đồng)Thời gian
  • 46,00307,018:22:57
  • 46,00153,018:22:52
  • 46,0457,018:22:39
  • 46,0810,018:22:33
  • 46,0911,018:22:13
  • 46,081,018:22:11
  • 46,084,018:22:03
  • 46,0927,018:22:00
  • 46,1117,018:21:47
  • 46,1143,018:21:37
  • 46,111,018:21:19
  • 46,095,018:21:15
  • 46,051,018:21:02
  • 46,08101,018:20:56
  • 46,0973,018:20:54
  • 46,0954,018:20:54
  • 46,0855,018:20:54
  • 46,078,018:20:50
  • 46,0634,018:20:44
  • 46,0615,018:20:43
  • 46,071,018:20:42
  • 46,051,018:20:32
  • 46,04114,018:20:00
  • 46,066,018:19:46
  • 46,0740,018:19:43
  • 46,0755,018:19:43
  • 46,1023,018:19:30
  • 46,092,018:19:22
  • 46,101,018:19:15
  • 46,065,018:19:10
  • 46,0712,018:19:07
  • 46,042,018:19:06