BTCUSD Hoán đổi
Thời gian thanh toán
01:20:26
Đơn vị
20.797,8-1.10%
Chỉ số$20.799,6
Giá tham chiếu$20.791,5
Mức giá thấp nhất trong 24h$20.446,9
Mức giá cao nhất trong 24h$21.549,1
BTCUSD Hoán đổi
 • Đường (1m)
 • 1phút
 • 3phút
 • 5phút
 • 15phút
 • 30phút
 • 1H
 • 2H
 • 4H
 • 6H
 • 12H
 • 1D
 • 2D
 • 3D
 • 5D
 • 1W
 • 1M
 • 3M
 • 6M
 • 1Y
  • Giá gần nhất
  • Giá chỉ số
  • Giá tham chiếu
  OriginalTradingViewĐộ sâu
  - 20.797,8
  Các lệnhChỉ số gần nhất:$20.799,6
  Độ chính xác
  0.1
  #Giá(USD)Số tiền(Hợp đồng)
  #Giá(USD)Số tiền(Hợp đồng)
  Giao dịch
  • Giá(USD)Số tiền(Hợp đồng)Thời gian
  • 20.797,816,000006:39:18
  • 20.793,81,000006:39:18
  • 20.795,3123,000006:39:17
  • 20.795,3263,000006:39:17
  • 20.795,950,000006:39:17
  • 20.796,41,000006:39:17
  • 20.799,020,000006:39:17
  • 20.799,51,000006:39:17
  • 20.799,517,000006:39:17
  • 20.799,010,000006:39:17
  • 20.799,41,000006:39:17
  • 20.799,730,000006:39:17
  • 20.800,330,000006:39:17
  • 20.801,81,000006:39:17
  • 20.801,950,000006:39:17
  • 20.802,95,000006:39:17
  • 20.804,91,000006:39:11
  • 20.802,81,000006:39:01
  • 20.804,74,000006:38:54
  • 20.807,076,000006:38:53
  • 20.807,41,000006:38:53
  • 20.809,61,000006:38:53
  • 20.810,74,000006:38:53
  • 20.811,41,000006:38:53
  • 20.810,82,000006:38:48
  • 20.811,04,000006:38:48
  • 20.811,35,000006:38:48
  • 20.806,62,000006:38:26
  • 20.798,796,000006:38:24
  • 20.798,726,000006:38:24
  • 20.798,711,000006:38:24
  • 20.798,756,000006:38:24