ATOMUSDT Hoán đổi
Thời gian thanh toán
04:27:53
Đơn vị
8,097+0.11%
Chỉ số₮8,095
Giá tham chiếu₮8,089
Mức giá thấp nhất trong 24h₮7,860
Mức giá cao nhất trong 24h₮8,319
Khối lượng mở1,14M
ATOMUSDT Hoán đổi
 • Đường (1m)
 • 1phút
 • 3phút
 • 5phút
 • 15phút
 • 30phút
 • 1H
 • 2H
 • 4H
 • 6H
 • 12H
 • 1D
 • 2D
 • 3D
 • 5D
 • 1W
 • 1M
 • 3M
 • 6M
 • 1Y
  • Giá gần nhất
  • Giá chỉ số
  • Giá tham chiếu
  OriginalTradingViewĐộ sâu
  - 8,087
  Các lệnhChỉ số gần nhất:₮8,095
  Độ chính xác
  0.001
  #Giá(USDT)Số tiền(Hợp đồng)
  #Giá(USDT)Số tiền(Hợp đồng)
  Giao dịch
  • Giá(USDT)Số tiền(Hợp đồng)Thời gian
  • 8,0874319:32:00
  • 8,086319:32:00
  • 8,0869819:32:00
  • 8,087119:32:00
  • 8,0891819:31:58
  • 8,0901619:31:58
  • 8,0908019:31:57
  • 8,0922419:31:57
  • 8,095319:31:57
  • 8,0954919:31:57
  • 8,0973019:31:52
  • 8,0972719:31:50
  • 8,0971019:31:47
  • 8,097719:31:46
  • 8,097519:31:46
  • 8,0962619:31:46
  • 8,0961219:31:46
  • 8,0961919:31:46
  • 8,0953019:31:46
  • 8,0952119:31:46
  • 8,0954919:31:46
  • 8,094319:31:46
  • 8,092519:31:46
  • 8,092519:31:44
  • 8,099519:31:39
  • 8,099519:31:39
  • 8,099519:31:37
  • 8,0983419:31:37
  • 8,0983419:31:37
  • 8,0981619:31:37
  • 8,098119:31:37
  • 8,0982919:31:37