AAVEUSDT Hoán đổi
Thời gian thanh toán
02:48:23
Đơn vị
Hợp đồng
57,54-3.99%
Chỉ số₮57,52
Giá tham chiếu₮57,52
Mức giá thấp nhất trong 24h₮56,74
Mức giá cao nhất trong 24h₮62,41
Khối lượng mở1,02M Hợp đồng
AAVEUSDT Hoán đổi
 • Đường (1m)
 • 1phút
 • 3phút
 • 5phút
 • 15phút
 • 30phút
 • 1H
 • 2H
 • 4H
 • 6H
 • 12H
 • 1D
 • 2D
 • 3D
 • 5D
 • 1W
 • 1M
 • 3M
 • 6M
 • 1Y
  • Giá gần nhất
  • Giá chỉ số
  • Giá tham chiếu
  OriginalTradingViewĐộ sâu
  - 57,50
  Các lệnhChỉ số gần nhất:₮57,52
  Độ chính xác
  0.01
  #Giá(USDT)Số tiền(Hợp đồng)
  #Giá(USDT)Số tiền(Hợp đồng)
  Giao dịch
  • Giá(USDT)Số tiền(Hợp đồng)Thời gian
  • 57,521,013:11:31
  • 57,5010,013:11:29
  • 57,502,013:11:26
  • 57,521,013:11:26
  • 57,5227,013:11:26
  • 57,5455,013:11:21
  • 57,549,013:11:21
  • 57,538,013:11:17
  • 57,51370,013:11:17
  • 57,5150,013:11:17
  • 57,5180,013:11:16
  • 57,541,013:11:10
  • 57,5344,013:11:09
  • 57,52111,013:11:07
  • 57,5275,013:11:07
  • 57,5270,013:11:07
  • 57,5230,013:11:05
  • 57,539,013:11:05
  • 57,5250,013:11:01
  • 57,5334,013:11:00
  • 57,5325,013:11:00
  • 57,5334,013:11:00
  • 57,52167,013:11:00
  • 57,51117,013:11:00
  • 57,5150,013:11:00
  • 57,5156,013:11:00
  • 57,5125,013:11:00
  • 57,51167,013:11:00
  • 57,5044,013:11:00
  • 57,5050,013:11:00
  • 57,5088,013:11:00
  • 57,473,013:10:58