XRP Hợp đồng
XRPTỷ lệ vị thế mua/vị thế bán
data title desc icon
Chu kỳ
XRPCơ sở
data title desc icon
USD Hợp đồng
Hợp đồng tương lai theo tuần
Chọn tùy chỉnh
XRPTỷ lệ tài trợ của hợp đồng hoán đổi vĩnh cửu
data title desc icon
XRPKhối lượng mở và khối lượng giao dịch của hợp đồng tương lai
data title desc icon
Chu kỳ
XRPKhối lượng khớp lệnh của hợp đồng tương lai
data title desc icon
Chu kỳ
XRPChỉ số cảm xúc của các nhà giao dịch đứng đầu
data title desc icon
XRPMức ký quỹ trung bình đã sử dụng của các nhà giao dịch đứng đầu
data title desc icon