Giao ngayGiá tham chiếu
ZIL/USDT
0.05135
Giá gần nhất được giao dịch (USDT)
+9.56%
Thay đổi trong 24 giờ
0.05134
Giá tham chiếu (USDT)
0.05310
Mức giá cao nhất trong 24h (USDT)
0.04600
Mức giá thấp nhất trong 24h (USDT)
190.53M
Khối lượng giao dịch trong 24h (ZIL)
--
Danh nghĩa 24h
ZIL/USDT
 • Đường (1m)
 • 1phút
 • 3phút
 • 5phút
 • 15phút
 • 30phút
 • 1H
 • 2H
 • 4H
 • 6H
 • 12H
 • 1D
 • 2D
 • 3D
 • 5D
 • 1W
 • 1M
 • 3M
 • 6M
 • 1Y
  • Giá gần nhất
  • Giá chỉ số
  • Giá tham chiếu
  OriginalTradingViewĐộ sâu
  - 0.05134