Giao ngayGiá tham chiếuDữ liệu giao dịch
BTC/USDT
29,818.3
Giá gần nhất được giao dịch (USDT)
+3.44%
Thay đổi trong 24 giờ
29,815.0
Giá tham chiếu (USDT)
30,333.3
Mức giá cao nhất trong 24h (USDT)
28,635.0
Mức giá thấp nhất trong 24h (USDT)
7,761
Khối lượng giao dịch trong 24h (BTC)
--
Danh nghĩa 24h
BTC/USDT
 • Đường (1m)
 • 1phút
 • 3phút
 • 5phút
 • 15phút
 • 30phút
 • 1H
 • 2H
 • 4H
 • 6H
 • 12H
 • 1D
 • 2D
 • 3D
 • 5D
 • 1W
 • 1M
 • 3M
 • 6M
 • 1Y
  • Giá gần nhất
  • Giá chỉ số
  • Giá tham chiếu
  OriginalTradingViewĐộ sâu
  - 29,814.3