Giao ngayGiá tham chiếu
XTZ/BTC
0.00006268
Giá gần nhất được giao dịch (BTC)
+7.94%
Thay đổi trong 24 giờ
0.00006273
Giá tham chiếu (BTC)
0.00006334
Mức giá cao nhất trong 24h (BTC)
0.00005766
Mức giá thấp nhất trong 24h (BTC)
288,223
Khối lượng giao dịch trong 24h (XTZ)
--
Danh nghĩa 24h
XTZ/BTC
 • Đường (1m)
 • 1phút
 • 3phút
 • 5phút
 • 15phút
 • 30phút
 • 1H
 • 2H
 • 4H
 • 6H
 • 12H
 • 1D
 • 2D
 • 3D
 • 5D
 • 1W
 • 1M
 • 3M
 • 6M
 • 1Y
  • Giá gần nhất
  • Giá chỉ số
  • Giá tham chiếu
  OriginalTradingViewĐộ sâu
  - 0.00006273