Giao ngayGiá tham chiếu
XRP/BTC
0.00001419
Giá gần nhất được giao dịch (BTC)
+1.72%
Thay đổi trong 24 giờ
0.00001418
Giá tham chiếu (BTC)
0.00001470
Mức giá cao nhất trong 24h (BTC)
0.00001378
Mức giá thấp nhất trong 24h (BTC)
5.19M
Khối lượng giao dịch trong 24h (XRP)
--
Danh nghĩa 24h
XRP/BTC
 • Đường (1m)
 • 1phút
 • 3phút
 • 5phút
 • 15phút
 • 30phút
 • 1H
 • 2H
 • 4H
 • 6H
 • 12H
 • 1D
 • 2D
 • 3D
 • 5D
 • 1W
 • 1M
 • 3M
 • 6M
 • 1Y
  • Giá gần nhất
  • Giá chỉ số
  • Giá tham chiếu
  OriginalTradingViewĐộ sâu
  - 0.00001418