Giao ngayGiá tham chiếu
XMR/BTC
0.005221
Giá gần nhất được giao dịch (BTC)
+7.25%
Thay đổi trong 24 giờ
0.005223
Giá tham chiếu (BTC)
0.005240
Mức giá cao nhất trong 24h (BTC)
0.004694
Mức giá thấp nhất trong 24h (BTC)
10,721
Khối lượng giao dịch trong 24h (XMR)
--
Danh nghĩa 24h
XMR/BTC
 • Đường (1m)
 • 1phút
 • 3phút
 • 5phút
 • 15phút
 • 30phút
 • 1H
 • 2H
 • 4H
 • 6H
 • 12H
 • 1D
 • 2D
 • 3D
 • 5D
 • 1W
 • 1M
 • 3M
 • 6M
 • 1Y
  • Giá gần nhất
  • Giá chỉ số
  • Giá tham chiếu
  OriginalTradingViewĐộ sâu
  - 0.005222