Giao ngayGiá tham chiếu
WAVES/BTC
0.000226
Giá gần nhất được giao dịch (BTC)
+1.35%
Thay đổi trong 24 giờ
0.000226
Giá tham chiếu (BTC)
0.000241
Mức giá cao nhất trong 24h (BTC)
0.000219
Mức giá thấp nhất trong 24h (BTC)
46,684
Khối lượng giao dịch trong 24h (WAVES)
--
Danh nghĩa 24h
WAVES/BTC
 • Đường (1m)
 • 1phút
 • 3phút
 • 5phút
 • 15phút
 • 30phút
 • 1H
 • 2H
 • 4H
 • 6H
 • 12H
 • 1D
 • 2D
 • 3D
 • 5D
 • 1W
 • 1M
 • 3M
 • 6M
 • 1Y
  • Giá gần nhất
  • Giá chỉ số
  • Giá tham chiếu
  OriginalTradingViewĐộ sâu
  - 0.000226