Giao ngayGiá tham chiếu
VSYS/BTC
0.000000132
Giá gần nhất được giao dịch (BTC)
+1.54%
Thay đổi trong 24 giờ
0.000000131
Giá tham chiếu (BTC)
0.000000134
Mức giá cao nhất trong 24h (BTC)
0.000000126
Mức giá thấp nhất trong 24h (BTC)
3.07M
Khối lượng giao dịch trong 24h (VSYS)
--
Danh nghĩa 24h
VSYS/BTC
 • Đường (1m)
 • 1phút
 • 3phút
 • 5phút
 • 15phút
 • 30phút
 • 1H
 • 2H
 • 4H
 • 6H
 • 12H
 • 1D
 • 2D
 • 3D
 • 5D
 • 1W
 • 1M
 • 3M
 • 6M
 • 1Y
  • Giá gần nhất
  • Giá chỉ số
  • Giá tham chiếu
  OriginalTradingViewĐộ sâu
  - 0.00000013